ข่าวดีเดย์18มิ.ย.สกลนครปลูกกัญชาป้อนตำรับยาไทย - kachon.com

ดีเดย์18มิ.ย.สกลนครปลูกกัญชาป้อนตำรับยาไทย
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ภาคที่ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จ.สกลนคร ว่า การปลูกกัญชาในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น  มทร.อีสาน จะปลูกให้ได้กัญชาสด 2,000 กิโลกรัม(กก.)และ มก.ปลูกอีก 1,000 กก.ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วคาดว่าจะสามารถปลูกได้ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ โดยจะเชิญรมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ทั้งนี้กัญชาสดที่ได้จากทั้งสองแห่งจะส่งให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในการผลิตเป็นเครื่องยากัญชากลางและตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งกฎหมายอนุญาตแล้ว 16 ตำรับ แต่อาจผลิตสัก 3-4 ตำรับที่มีการใช้จำนวนมากก่อน อย่างไรก็ตามรพ.พระอาจารย์ฝั้นฯ ผ่านมาตรฐานการผลิตยาที่ดี และได้ขออนุญาตผลิตจาก อย.แล้ว จึงได้ขอกัญชาของกลางจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 200 กิโลกรัม เพื่อผลิตเครื่องยากัญชากลางในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ แต่จะได้รับของกลางจาก ป.ป.ส.หรือไม่ หรือได้รับเท่าไร ป.ป.ส.จะแถลงข่าววันที่ 6 มิ.ย.นี้ว่า ของกลางจะแบ่งสรรอย่างไรบ้าง

นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ภาคอีสานจะปลูกกัญชาโดยสภาเกษตรกร จ.บุรีรัมย์อีก1,000 กก. เพื่อส่งให้กับ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ แต่รพ.คูเมือง ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.เช่นกันหากได้รับของกลางมา คาดว่าจะผลิตเครื่องยากลางได้ใน ส.ค.นี้  ส่วนภาคเหนือ สภาเกษตรกร จ.ลำปาง จะปลูกกัญชา 2,000 กก.ส่งให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ คาดว่าจะเริ่มผลิตตำรับยาและเครื่องยากลางได้ใน ต.ค. 2562  สำหรับภาคกลาง สภาเกษตรกร จ.กาญจนบุรี จะปลูกให้ได้ 2,000 กก. ส่งให้ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,000 กก. และ รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 1,000 กก. ซึ่ง รพ.ดอนตูม ได้ขอของกลางจาก ป.ป.ส.ด้วย หากได้รับของกลางคาดว่าจะเริ่มผลิตในเดือนส.ค.นี้ ส่วน รพ.หนองฉาง คาดจะเริ่มผลิตได้ ต.ค.นี้ ขณะที่ภาคใต้ สภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี จะปลูกกัญชาให้ได้ 2,000 กก.ส่งให้ รพ.ท่าฉาง คาดว่าจะผลิตเครื่องยากลางและตำรับยาได้ ต.ค.นี้

'นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า สำหรับการกระจายเครื่องยากัญชากลางและตำรับยาที่มีกัญชาผสมหลังจากผลิตได้นั้น จะส่งให้สถานพยาบาลและสถานปฏิบัติงานที่มีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย.ประจำอยู่ในการใช้รักษาผู้ป่วย ซึ่งล่าสุด กรมฯ ได้จัดอบรมผู้มีสิทธิสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 13 เขตสุขภาพ โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 2,800 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและจะส่งรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งใช้กัญชาตามกฎหมายกับอย.ให้ได้ก่อนช่วงที่จะมีการผลิตตำรับยาหรือเครื่องยากลาง.