ข่าวกกจ.รับสมัครแรงงานทดสอบภาษาเกาหลี7-9มิ.ย. - kachon.com

กกจ.รับสมัครแรงงานทดสอบภาษาเกาหลี7-9มิ.ย.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 7 เพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร/ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย ซึ่งเป็นไปตามการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติที่ กระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลีทำร่วมกัน
 
สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะทำงานในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย ส่วนประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ โดยใช้หลักฐาน ได้แก่สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ใบรูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์การรับสมัคร 4 แห่งคือ 1. ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร อาคารเดอะฮับ ชั้น 3 เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 2. หอประชุมจังหวัดลำปาง (ภายในศาลากลางจังหวัด) 3. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ศูนย์การค้า ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 4. ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด (คลังใหม่) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 9 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 – 16.00 น. และลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.วันที่ 9 มิ.ย.เวลา 12.00 น. หากสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กกจ. โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716 หรือสายด่วน 1506 กด 2.