ข่าวไฟเขียววัคซีน"หัด คางทูม หัดเยอรมัน"1แสนโด๊ส - kachon.com

ไฟเขียววัคซีน"หัด คางทูม หัดเยอรมัน"1แสนโด๊ส
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยพบการระบาดโรคหัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีรายงานผู้ป่วย 1,449 ราย สูงกว่าปี 2559 ถึง 2 เท่า และปี 2561 มีผู้ป่วย 2,925 ราย เสียชีวิต 3 ราย โดยมีการระบาดเพิ่มขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่รับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ และมีแนวโน้มระบาดมากขึ้นในคนอายุ 20-40 ปี ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่มาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดให้สำเร็จทั่วทั้งภูมิภาคภายในปี 2563 ตามมติการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63  ซึ่งไทยกำหนดเป้าหมายให้อุบัติการณ์ของโรคหัดไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ (Zero Endemic Case) ในปี 2563
 
“ทางแก้ปัญหาคือกรมควบคุมโรค ได้ของบประมาณจัดซื้อวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (Measles–Mumps–Rubella Vaccine : MMR) ไปยังสำนักงบประมาณจำนวน 93.41 ล้านบาท แต่ได้รับอนุมัติ 54.15 ล้านบาท ดังนั้น ในส่วนที่เหลือที่ประชุมเห็นชอบให้ สปสช.โดยเครือข่ายหน่วยบริการรพ.ราชวิถีสนับสนุนวัคซีนดังกล่าวให้กับกรมควบคุมโรค 1 แสนโด๊ส คิดเป็นเงิน 22.25 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562 โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อเก็บตกกลุ่มเป้าหมายเด็กไทยอายุ 0-7 ปี ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนตามปกติ และผู้ที่อยู่รวมเป็นหมู่มาก เช่น เรือนจำ ค่ายทหาร และโรงงาน เป็นต้น โดยไม่มีผลกระทบต่อแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในระบบตามปกติ.