ข่าวสธ.จ่อถกวิษณุ18ก.ค.ปมแก้ก.ม.บัตรทอง - kachon.com

สธ.จ่อถกวิษณุ18ก.ค.ปมแก้ก.ม.บัตรทอง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังรับร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับ...) พ.ศ....หรือกฎหมายบัตรทองที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว จากรศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมายบัตรทอง ว่า ก่อนรับร่างพ.ร.บ.บัตรทอง ตนได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือด้วย ประกอบด้วย รศ.วรากรณ์ นพ.เสรี ตู้จินดา รองประธานฯ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธานฯ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)และตัวแทนจากภาคเอ็นจีโอ เข้าร่วมหารือ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง อาทิ เรื่องการจัดซื้อยา การแยกเงินเดือน เป็นต้นโดยในเรื่องการจัดซื้อยานั้น ตนได้มอบให้ปลัดสธ.ไปหารือกับเลขาฯสปสช.อีกครั้งในวันที่ 22-23 ก.ค.นี้ แต่การหารือต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ประชาชนต้องได้ประโยชน์เท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม และทำให้ระบบเกิดความยั่งยืน

ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า สำหรับการแยกเงินเดือนต้องมีการทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เช่น นอกจากแยกกับไม่แยกเงินเดือนแล้ว จะสามารถมีทางเลือกอื่นได้อีกหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นหลัก และหลังจากปลัดสธ.และเลขาฯ สปสช.หารือเพื่อหาทางออกอื่นๆนั้น ก็จะเสนอต่อ รศ.วรากรณ์ หากปรับแก้เพิ่มเติมได้ก็จะดำเนินการ ขณะเดียวกันก็ต้องรอการพิจารณาร่างจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่ามีปรับปรุงอย่างไร หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยคาดว่าจะแล้วเสร็จขั้นตอนนี้ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นตนก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาและเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ต่อไปและในวันที่ 18 ก.ค.นี้ ตนจะนำข้อมูลทั้งหมดร่วมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯด้วย.