ข่าวกพร.ติวฝึกอาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ - kachon.com

กพร.ติวฝึกอาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร.ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เน้นเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าสู่กระบวนการทำงาน ยึดใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดฝึกอบรมในเรือนจำในจังหวัดต่างๆ ในสาขาอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความเชือมั่นให้ผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 7,693 คน ส่วนในปี 2561 ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 3,058 คน ประกอบด้วยการฝึกให้กับ ผู้ต้องขังหญิง และ ผู้ต้องขังชาย  ทั้งนี้เกินจากเป้าหมายที่วางไว้ 2,460 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานั้นๆ ด้วย“เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของผู้ต้องขัง กพร.จึงประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการฝึกอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะหางานทำ ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการโรงงานในเรือนจำ”ร่วมกันในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งกลุ่มผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ กพร. ต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีงานทำเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”นายสุทธิ กล่าว.