ข่าว'บิ๊กอู๋'เร่งนายจ้างพาต่างด้าวมาทำประวัติภายใน31มี.ค.  - kachon.com

'บิ๊กอู๋'เร่งนายจ้างพาต่างด้าวมาทำประวัติภายใน31มี.ค. 
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน และคณะลงพื้นทีจ.หนองคาย เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุด โดยได้เน้นให้กระทรวงแรงงานดำเนินการจัดระบบบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และตำรวจ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบมาตรฐานสากล“ขอเน้นย้ำ และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ เร่งนำลูกจ้างต่างด้าวอีก 900 กว่าราย มาดำเนินการทำประวัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีกแล้ว ทั้งนี้อย่ารอให้ถึงวันที่ 31 มี.ค. เพราะหากมาในช่วงใกล้หมดเวลาอาจต้องรอนาน ทั้งอาจไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการให้บริการ นอกจากนี้หากนายจ้าง ผู้ประกอบการมีข้อสังสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นทื่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน (กกจ.)”รมว. แรงงาน กล่าว.