ข่าว'สมชาย' ถ่างขานั่ง 2 กมธ.แก้กฎหมายลูก มั่นใจไม่มีอุบัติเหตุคว่ำ ก.ม. - kachon.com

'สมชาย' ถ่างขานั่ง 2 กมธ.แก้กฎหมายลูก มั่นใจไม่มีอุบัติเหตุคว่ำ ก.ม.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

"สมชาย" นั่ง กมธ. 2 คณะ แก้ร่างกฎหมายลูก ขีดเส้นทบทวนแก้ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว.ให้แล้วเสร็จ 1 มี.ค. ยังมั่นใจไม่มีอุบัติเหตุคว่ำกฎหมายลูก

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงผลการประชุมว่า ในการประชุม สนช. วันที่ 15 ก.พ.นี้ จะมีวาระการตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ในส่วนร่างกฎหมายลูก ส.ส. ทั้ง กรธ.และ กกต.มีความเห็นแย้งใน 5 ประเด็น โดยประเด็นที่เห็นแย้งตรงกัน คือ การจัดมหรสพระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง อาจขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ส่วนกฎหมายลูก ส.ว.นั้น กรธ.โต้แย้ง 3 ประเด็น และทาง กกต.โต้แย้ง 1 ประเด็น โดยรายชื่อผู้เป็น กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ในส่วนของ สนช. 5 คน ได้แก่ 1. นายวิทยา ผิวผ่อง 2. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 3. นายชาญวิทย์ วสยางกูร 4. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 5. นายสมชาย แสวงการ ส่วนรายชื่อตัวแทน สนช. 5 คน ที่จะเป็น กมธ.ร่วมในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ได้แก่ 1. นายสมคิด เลิศไพรฑูรย์ 2. พล.อ.อู้ด เบื้องบน 3. พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ 4. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 5. นายสมชาย แสวงการ

นพ.เจตน์ กล่าวต่อว่า การที่นายสมชายนั่งเป็น กมธ.ทั้ง 2 คณะ เนื่องจากเป็นคนเสนอแปรญัตติในประเด็นสำคัญ ในร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ อาทิ การเปลี่ยนแปลงวิธีเลือก ส.ว.จากเลือกไขว้เป็นเลือกกันเองภายในกลุ่มอาชีพ การแบ่งกลุ่มอาชีพ ส.ว.จาก 20 กลุ่ม เหลือ 10 กลุ่ม การแบ่งประเภท ส.ว. รวมทั้งนายสมชายยังเป็นสัดส่วนของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จึงสามารถเป็น กมธ.ร่วมได้ทั้งสองคณะ ทั้งนี้ กมธ.ร่วมต้องพิจารณาทบทวนกฎหมายให้เสร็จใน 15 วัน นับจากวันที่ 15 ก.พ. จะครบกำหนดในวันที่ 1 มี.ค.นี้ ส่วนกระแสการคว่ำกฎหมายลูกนั้น ขณะนี้ยังไม่มี แต่หากจะคว่ำต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิก สนช.ทั้งหมด ยังเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแม็ป ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพราะ สนช.จะพิจารณาไปตามขั้นตอนกฎหมายและรัฐธรรมนูญ