ข่าวครม.ไฟเขียว อปท. ให้อำนาจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน-เรียกเก็บค่าเข้าชม - kachon.com

ครม.ไฟเขียว อปท. ให้อำนาจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน-เรียกเก็บค่าเข้าชม
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

ครม.ให้อำนาจ อปท.บริหารโบราณสถาน-เรียกเก็บค่าเข้าชม แต่ "กรมศิลป์" ยังมีอำนาจเต็มกำกับดูแล

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … สาระสำคัญของร่างกฎหมาย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ สามารถประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

อปท.ยังมีอำนาจหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถาน ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชน รายได้ และค่าธรรมเนียม ตกเป็นรายได้ของ อปท. แต่กรมศิลปากรจะต้องเป็นผู้พิจารณา และมีอำนาจเต็มว่าโบราณสถานส่วนไหนที่ควรจะให้ อปท.ดูแล หรือโบราณสถานตรงไหนที่กรมศิลปากรจะดูแลเอง