ข่าวก.แรงงานเตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงาน28สาขา พัฒนาฝีมือสู่สากล - kachon.com

ก.แรงงานเตรียมจัดแข่งขันฝีมือแรงงาน28สาขา พัฒนาฝีมือสู่สากล
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่โรงแรมเซ็นจูรี กรุงเทพฯ  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มี.ค. 61 ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับภาครัฐเอกชน และสถาบัน การศึกษาจัดการแข่งขันและพัฒนารูปแบบการแข่งขัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงทักษะฝีมือให้เป็นที่รับรู้ต่อประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุรให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้เทียมเท่ามาตรฐานสากล ตามแผนพัฒนากำลังคน 20 ปีของรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วนด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  ซึ่งการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จะจัดแข่งขันด้วยกัน 28 สาขา ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 375 คน อายุระหว่าง 15 - 21 ปี พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 จะแบ่งสาขาออกเป็น 28 สาขา อาทิ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและกลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม เป็นต้น ซึ่งเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ จะแบ่งเป็น ประเภทเยาวชน เหรียญทอง 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท ส่วนประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง 60,000 บาท เหรียญเงิน 30,000 บาท เหรียญทองแดง 20,000 บาทและรางวัลชมเชย 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาความรู้ให้สู่ระดับสากล ซึ่งหากเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการทำงานที่เน้นทักษะฝีมือในทุกกลุ่มอาชีพแล้ว ก็จะส่งผลให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญในการใช้กำลังแรงงานฝีมือเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ด้านนายสุทธิ  สุโกศล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน  กล่าวต่อว่า การจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้น จะต้องตอบโจทย์ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านแรงงานระดับประเทศ พร้อมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานให้ยกระดับสู่สากล  ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเยาวชนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนได้ค้นหาความต้องการของตัวเองในสิ่งที่ชอบและฝึกฝนให้เกิดเป็นอาชีพต่อไปอย่างไรก็ตามปีหน้าทางกระทรวงแรงงานจะมีการพิจารณาขยายผลการดำเนินการจัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าร่วมได้มากขึ้น ทั้งนี้เยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับการคัดเลือกไปไปแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับอาเซียน โดยที่ปีนี้ประเทศไทยได้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 2 ก.ย.นี้  และระดับนานาชาติ ที่สหพันธรัฐรัสเซียต่อไป.