ข่าวคาดแห่ยกเลิกสัญญา'กสทช.' ปิดตัวจอดำแบบ'เจ๊ติ๋ม' - kachon.com

คาดแห่ยกเลิกสัญญา'กสทช.' ปิดตัวจอดำแบบ'เจ๊ติ๋ม'
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

จากกรณีที่ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ นางพันธุ์ทิพา ศกุนต์ไชย หรือ "เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล" กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทไทยทีวีจำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับกสทช.ได้ เพราะกสทช. ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ประกาศเชิญชวนไว้ ดังนั้นเมื่อคู่กรณีบอกเลิกสัญญาแล้ว จึงให้ กสทช. คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้วางไว้คืนแก่บริษัทภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า แม้คำตัดสินของศาลจะยังไม่ถึงที่สุด แต่ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่า ทางกสทช.มีปัญหา ขณะที่แนวโน้มของทีวีดิจิตอลที่มีปัญหาประสบภาวะขาดทุนก็ยังมีให้เห็น ซึ่งทีวีดิจิตอลบางช่องก็ต้องการขายกิจการให้แก่นายทุนรายใหม่ ถ้าหากยังไม่มีใครมาซื้อก็อาจทนแรงกดดันไม่ไหว มีโอกาสใช้ช่องทางลัษณะเดียวกันกับของนางพันธุ์ทิพาก็เป็นได้ 

"นายทุนทีวีดิจิตอลต้องคิดให้หนัก เพราะนั่นหมายถึงการคืนให้เลย ไม่ต้องชดใช้อะไรเลย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของผู้บริหาร ก่อนหน้านี้เคยมีการเรียกร้องให้กสทช.ใช้ ม.44 เพื่อคืนช่องกันอยู่แล้ว เชื่อได้ว่ามีโอกาสที่บางช่องจะเลียนแบบ ผลกระทบที่ตามมาก็คือ หลังจากคืนกิจการ คนทำงานหลายคนต้องตกงานตามไปด้วย รวมไปถึงภาครัฐเองก็จะต้องสูญเสียเม็ดเงินอีกนับหมื่นล้านที่คาดว่าจะได้ ซึ่งตรงนี้จะเอาเงินที่ไหนไปชดเชย อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูการถ้อยแถลงของกสทช.ก่อน ว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีอย่างไรต่อไปด้วย..." ดร.มานะกล่าว.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"เจ๊ติ๋มทีวีพูล"ชนะคดีทีวีดิจิตอลได้คืนเงินค้ำประกันกว่า1.5พันล้าน