ข่าว66 ปี ตำรวจน้ำ - kachon.com

66 ปี ตำรวจน้ำ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

(แฟ้มภาพ)

นับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2495 เป็นเวลา 66 ปีแล้ว

พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ จัดตั้งกองบังคับการตำรวจน้ำ ขึ้นตรงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2495

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 64 ตอนที่ 30 หน้าที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2495

เนื่องจากรัฐบาลเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยราชการพลเรือนที่สามารถปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ แทนกองทัพเรือ จึงมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพิจารณา

มีมติให้กรมตำรวจดำเนินการจัดตั้งหน่วยใหม่ขึ้นดูแลน่านน้ำไทย และแม่น้ำลำคลอง

อำนาจหน้าที่สำคัญหลายอย่าง

มุ่งเน้นภารกิจหลักถวายความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ยังต้องรับผิดชอบงานอำนวยการ บริการ ป้องกันปราบปรามในน่านน้ำไทยที่เกี่ยวข้องกับเรือ ท่าเรือ อู่เรือ ทรัพยากรธรรมชาติในน้ำ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องทางน้ำ รวมถึงงานต่อต้านการก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามจากนอกประเทศ

จากวันนั้นผ่านถึงปัจจุบัน ภายใต้ยุค พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ได้เพิ่มศักยภาพการทำงานให้สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเดินเรือ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลให้แก่ประเทศ

ส่งผลการจับกุมยาเสพติด ตลอดทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ทางทะเลให้แก่ชาวประมงไทยอย่างเต็มความสามารถ

แถมได้ พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผู้กำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ รับบทโฆษกประจำหน่วย ช่วยเป็นกำลังหลักด้านประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและชาวประมงน่านน้ำทะเลไทย

ตามสโลแกนหน่วย “พิทักษ์ประชาดุจครอบครัว ปกป้องความมั่นคงทางน้ำทั่วหล้า”

เป็นภารกิจแห่งความภูมิใจตลอด 66 ปีของเหล่าตำรวจน้ำ.

สหบาท