ข่าวสนช.ลุยพบปะ ปชช.76 จว.โชว์ผลงานชิ้นโบแดง แก้ที่ดินทับซ้อน - kachon.com

สนช.ลุยพบปะ ปชช.76 จว.โชว์ผลงานชิ้นโบแดง แก้ที่ดินทับซ้อน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

สนช.จัดพบประชาชน 76 จังหวัด "วีระศักดิ์" โว สนช.-รบ.เข้าขาราบรื่น "พีระศักดิ์" ชู ผลงานช่วยคืนที่ดินทำกินทับซ้อน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 ที่รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จัดโครงการ "สนช.พบประชาชน 76 จังหวัด ณ รัฐสภา" มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศประมาณ 700 คน และตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสมาชิก สนช.เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการ สนช.พบประชาชน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ พร้อมทั้งสรุปว่า ได้พบปัญหารวบรวมเอาไว้ 7 ด้าน การอภิปรายข้อซักถามของหน่วยราชการ และตัวเเทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ กล่าวถึงการแก้ปัญหายาเสพติด การเยียวยาเรื่องแหล่งน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำเเล้ง ที่ดินทำกินที่ก่อนหน้านี้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเน้นไปที่การนำปัญหาที่ได้รับฟังไปแก้ไข หรือบูรณาการแล้วอย่างไร

ด้าน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขอชื่นชม สนช.ที่ได้เชิญประชาชน ผู้เเทนภาคประชาชนแต่ละด้าน มารับฟังการทำงาน สนช.มีส่วนช่วยแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อน บรรยากาศการทำงานระหว่าง สนช.และรัฐบาลยังราบรื่นขึ้น จากโครงการนี้ที่มีการสรุปปัญหา อุปสรรคแต่ละด้าน เป็นเอกสารส่งถึง ครม.อย่างน้อยเดือนละสามเล่ม ข้อมูลที่ ครม.ได้รับเป็นประโยชน์มาก เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนแต่ละพื้นที่จริงสะท้อนมา จึงถูกนำมาใช้ นำมาบูรณาการการทำงานไม่ให้เกิดความขัดเเย้งในแต่ละกระทรวง หรือในส่วนราชการ นอกจากนี้ยังต้องอาศัย สนช.ในการปรับและช่วยดูเรื่องข้อกฏหมาย ให้การทำงานในภาวะที่บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์พิเศษทำงานได้ราบรื่นขึ้น

ทั้งนี้ นายพีระศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องสำคัญที่เราได้ประสานแก้ไขจนสำเร็จแล้ว คือเรื่องที่ดินทำกิน 6 พันกว่าไร่ กระทบชาวบ้านพันกว่าครอบครัว ใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ผลการแก้ปัญหาการจัดที่ดินของรัฐ ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวน ปัญหาเอกสารสิทธิที่เดินประชาชน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นั้น คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ สนช.พบประชาชน ติดตามประสานงานแก้ปัญหาจนเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.จน ครม.อนุมัติมีมติเมื่อวันที่ 31 พ.ค.59 อนุมัติหลักการเรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาบางส่วน ในท้องที่ ต.น้ำหมัน ต.แม่จริม ต.ท่าปลา ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา และ ต.ขุนฝาง อ.เมือง อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ....กระทั่งปัจจุบัน กฎกระทรวงเพิกถอนอุทยานแห่งชาติฝั่งขวาฯ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 ทำให้ราษฎรได้เข้าสู่กระบวนการที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน 1002 ราย อันจะนำมาสู่การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินที่พึงได้รับตามสิทธิต่อไป