ข่าวร้อง'ป.ป.ช.'สอบมิลล์บอร์ด ปมโควตานมร.ร. - kachon.com

ร้อง'ป.ป.ช.'สอบมิลล์บอร์ด ปมโควตานมร.ร.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนเอาผิดคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลล์บอร์ด และอนุมิลล์บอร์ด กรณีการเกิดปัญหาเกี่ยวกับนมโรงเรียนไม่มีคุณภาพในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จนมีการสั่งระงับไม่ให้เด็กดื่มกินได้ โดยครูโรงเรียนดังกล่าวได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จนกระทั่ง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ ทำการตรวจสอบสอบข้อเท็จจริง และลงโทษ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ ซึ่ง อสค.ได้ดำเนินการจัดหานมจากสหกรณ์โคนมอื่นมาทดแทนแล้วนั้น ล่าสุดได้มีการประชุมมิลล์บอร์ด เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ไม่เป็นไปตามประกาศของมิลล์บอร์ดอยู่ด้วย แต่ปรากฏว่ามีการให้ผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ออกจากห้องประชุมโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงเป็นเหตุให้ไม่มีการพิจารณาลงโทษผู้ประกอบการที่ถูกตัดสิทธิและลดสิทธิ  จึงขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินการสอบสวนและไต่สวนเพื่อวินิจฉัยเอาผิดคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและมิลล์บอร์ดทั้งคณะต่อไป.